تبلیغات
دوبله صداگذاری و میکس - آمادگی جهت همکاری

 

 

آماده همکاری با موسسات و استودیو های انیمیشن سازی و تبلیغات جهت :

 گویندگی - دوبله - تدوین- صداگذاری و میکس  با برترین کیفیت !

 

              تلفن هماهنگی  :          09363028876